EST
 
RUS

Eraklient Äriklient Leviala ja tellimine Iseteenindus Uudised Dokumendid Kontakt

STV statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2006. aastal.
• «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest – 1,26 tööpäeva;
• Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,12 rikketeadet;
• Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest – 1,8 tööpäeva.

 

STV statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2007. aastal.
• «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest – 4.37 tööpäeva;
• Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,49 rikketeadet;
• Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest – 1,6 tööpäeva.

STV statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2008. aastal.
• «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest – 3,2 tööpäeva;
• Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,19 rikketeadet;
• Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest – 2,4 tööpäeva.

 

STV statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2009. aastal.
• «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest – 2,7 tööpäeva;
• Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,09 rikketeadet;
• Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest – 2,1 tööpäeva. 

 

STV statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2010. aastal.
• «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest – 1,24 tööpäeva;
• Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,13 rikketeadet;
• Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest – 1,7 tööpäeva.  

 

STV statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2011. aastal.
• «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest – 0,53 tööpäeva;
• Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,11 rikketeadet;
• Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest – 1,48 tööpäeva.

 

STV statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2012. aastal.
• «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest – 0,21 tööpäeva;
• Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,09 rikketeadet;
• Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest – 1,25 tööpäeva.  

 

STV statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta 2013. aastal.
• «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest – 0,134 tööpäeva;
• Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,059 rikketeadet;
• Rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest – 0,769 tööpäeva. 
Copyright STV AS 2008
Tel: + 372 688 0000, Faks: +372 600 6767